marți, 26 februarie 2008

Despre viitorul României

Mai tragem încă o dată aer în piept, în regulă? :-)

Uite, sunt unul dintre cei care consideră că societatea românească s-a maturizat. Sau, mă rog, este în curs de… Unul dintre argumentele afirmaţiei anterioare este ponderea subiectelor referitoare la educaţie şi învăţământ în media, în interacţiunile cotidiene, chiar şi în timida dezbatere publică.

Mai mult, plusez pe aşteptările mult mai realiste ale omului de rând vizavi de ceea ce se mişcă în domeniu. Pe adecvarea expectaţiilor, cum s-ar zice. Pe un altfel de discurs, pe pragmatism, pe o altă atitudine faţă de educaţie a celor cu studii superioare. Pe o relativă mobilizare a actorilor sociali, fie ei din media, administraţie publică, sectorul asociativ şi organizaţiile neguvernamentale, pe intervenţii din ce în ce mai hotărâte în spaţiul public al tehnicienilor cu tangenţe profesionale sistemului de învăţământ…

Paradoxurile sunt multe. De la lipsa de impact a celor mai multe dintre întreprinderi până la lentoarea instituţională. De la lipsa de viziune până la lipsa de eficienţă sau de eficacitate, via politici strâmbe şi proiecte aberante… Asta merită o altă discuţie, cu altă ocazie.

Astăzi, doar un cap de pod, cu oarecare întârziere: o privire de ansamblu, concisă şi echilibrată despre legătura dintre sistemul de învăţământ, educaţie, viitor şi România.

Niciun comentariu: